Στο τεχνικό σεμινάριο που θα διεξήχθη την Πέμπτη  18/04/2019  στο ξενοδοχείο ΑΣΤΟΡΙΑ σε συνεργασία με την ROBERT BOSCH και εισηγητή τον κ. Κοντογιώργη Αντώνη (Technical Service Coordinator ), στόχος μας ήταν  η προχωρημένη εκπαίδευση στα συστήματα κλιματισμού σύμφωνα με τον κανονισμό EC 307/2008.

Πιο συγκεκριμένα:

Η  παροχή γνώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 (1) αριθ. 1 του Ευρωπαϊκού   κανονισμού για τις   χημικές ουσίες για την αλλαγή του κλίματος, που είναι απαραίτητες για την συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού οχημάτων και καλύπτουν επίσης τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για τους τεχνικούς που εμπλέκονται στη συντήρηση, την επαναφόρτιση και τις επισκευές των συστημάτων κλιματισμού σε επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά.

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή στα συστήματα κλιματισμού
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία
  • Δομή και λειτουργία του συστήματος κλιματισμού
  • Πρακτική: Επισκευή και συντήρηση συστήματος κλιματισμού (π.χ Ανάκτηση από το R134a
  • καθώς και από το R1234y)
  • Λειτουργία μονάδας κλιματισμού

Θα εκδοθεί βεβαίωση κατάρτισης για τους συμμετέχοντες, στα συστήματα κλιματισμού σύμφωνα με τον  κανονισμό EC 307/2008.

Σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε.