Νεα

Διεθνής έκθεση αυτοκινήτου 2019

Στο τεχνικό σεμινάριο που θα διεξήχθη την Πέμπτη  18/04/2019  στο ξενοδοχείο ΑΣΤΟΡΙΑ σε συνεργασία με την ROBERT BOSCH και εισηγητή τον κ. Κοντογιώργη Αντώνη (Technical Service Coordinator ), στόχος μας ήταν  η προχωρημένη εκπαίδευση στα συστήματα κλιματισμού σύμφωνα με τον κανονισμό EC 307/2008.

Πιο συγκεκριμένα:

Η  παροχή γνώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 (1) αριθ. 1 του Ευρωπαϊκού   κανονισμού για τις   χημικές ουσίες για την αλλαγή του κλίματος, που είναι απαραίτητες για την συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού οχημάτων και καλύπτουν επίσης τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για τους τεχνικούς που εμπλέκονται στη συντήρηση, την επαναφόρτιση και τις επισκευές των συστημάτων κλιματισμού σε επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά.

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή στα συστήματα κλιματισμού
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία
 • Δομή και λειτουργία του συστήματος κλιματισμού
 • Πρακτική: Επισκευή και συντήρηση συστήματος κλιματισμού (π.χ Ανάκτηση από το R134a
 • καθώς και από το R1234y)
 • Λειτουργία μονάδας κλιματισμού

Θα εκδοθεί βεβαίωση κατάρτισης για τους συμμετέχοντες, στα συστήματα κλιματισμού σύμφωνα με τον  κανονισμό EC 307/2008.

Σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το σεμινάριο της Ντία α.ε σε συνεργασία με την Robert Bosch Ελλάδος και εισηγητή τον κύριο Κοντογιώργη Αντώνη (υπεύθυνος τεχνικού τμήματος της BOSCH) με θέμα: Υβριδικά &Ηλεκτρικά Οχήματα.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΑΣΤΟΡΙΑ στην αίθουσα ”ΜΟΥΣΣΕΣ”.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου ήταν:

 • Ανάλυση διαφορετικών συστημάτων κίνησης σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
 • Τρόποι χειρισμού συστημάτων υψηλής τάσης
 • Κυκλώματα και έλεγχος αυτών
 • Εκπαίδευση με χρήση ειδικών σετ πρακτικής που αυξάνουν το βαθμό κατανόησης
 • Βασικές αρχές ηλεκτρισμού, μονάδες μέτρησης, ηλεκτρικά μεγέθη
 • Τρόποι διάγνωσης.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάλυση διαφορετικών συστημάτων κίνησης σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα και η εκμάθηση βασικών αρχών λειτουργίας των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και η ανάλυση μεθόδου προσέγγισης για ασφαλή εργασία σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα.

 

Το αποτέλεσμα και η προσέλευση των συνεργατών μας ξεπέρασε τις προσδοκίες μας,

Σας ευχαριστούμε πολύ που παρευρεθήκατε.