Το πιο συχνό λάθος που γίνεται κατά την διάρκεια εφαρμογής και επισκευής του συμπιεστή είναι το ακατάλληλο λάδι ; το πιο αναπόφευκτο λάθος. Η DENSO εξηγεί πως μπορείτε να αποφύγετε αυτά τα απλά αλλά  δαπανηρά λάθη.

Το λάδι του συμπιεστή λιπαίνει και ψύχει τα κινούμενα κομμάτια του συμπιεστή και σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα μεταξύ του κυλίνδρου και των πιστονιών.Για τον λόγο αυτό, το λάδι πρέπει να έχει την σωστή λιπαντική απόδοση, πυκνότητα  και  συνένωση με το ψυκτικό.

Ο συμπιεστής λειτουργεί ως καρδιά στο σύστημα κλιματισμού; Αν ο συμπιεστής σταματήσει να δουλεύει, το air condition  θα σταματήσει να δουλεύει και αυτό. Όταν προκύπτουν σφάλματα με τους συμπιεστές μπορεί να είναι δαπανηρά.Γνωρίζοντας τις κύριες αιτίες των προβλημάτων των συμπιεστών θα έπρεπε συνεπώς να είναι ζωτικής σημασίας για τα συνεργεία και για αυτούς που τα εγκαθιστούν.

Προσοχή στα Διεθνή λάδια :

  • Η Εγγύηση των συμπιεστών air condition της DENSO αναφέρει ότι στο ένα τέταρτο όλων των περιπτώσεων, τα συνεργεία δεν χρησιμοποίησαν το σωστό  κωδικό λαδιού. Η χρήση λάθος λιπαντικών όπως διεθνή λιπαντικά ή μείγμα λιπαντικών , αναπόφευκτα οδηγεί στην φθορά και είναι ο δεύτερος πιο συχνός λόγος βλάβης του συμπιεστή air condition .
  • Τα Διεθνή λάδια που συνήθως προτιμούνται από συνεργεία είναι PAO- λάδια (Poly-alpha-olefin) με διαφορετική λιπαντική απόδοση, πυκνότητα και χαμηλή συνένωση με το ψυκτικό από ότι  τα συνθετικά PAG- λάδια. Οι διαφορετικές πυκνότητες δημιουργούν μια λεπτότερη λιπαντική μεμβράνη μεταξύ του κυλίνδρου και του πιστονιού. Η χαμηλή συνένωση με το ψυκτικό προκαλεί  ανεπαρκή ροή του λαδιού και κατά συνέπεια μειώνει την λίπανση και ψύξη του συμπιεστή. Αυτό θα οδηγήσει στην μείωση της ζωής του συμπιεστή.

Για να αναγνωρίσετε τον σωστό τύπο λιπαντικού , πάντα να προστρέχετε στην αναγνωριστική ετικέτα (κωδικό) του συμπιεστή στην πίσω ή στην πλαϊνή μεριά. Η καινούργια ετικέτα θα δείχνει επίσης την ποσότητα του  λιπαντικού μέσα στον καινούργιο  συμπιεστή. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να διαφέρει από τις προδιαγραφές του οχήματος γι’ αυτό πάντα να ελέγχετε τις προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής του οχήματος.

Διαβεβαιωθείτε ότι  χρησιμοποιείτε την σωστή ποσότητα λιπαντικού:

Η απαραίτητη ποσότητα λιπαντικού για ένα τυπικό σύστημα εξαρτάται από τον τύπο του συμπιεστή  και το σύστημα σχεδίασης. Επίσης  το πολύ περισσότερο ή το ανεπαρκές λάδι θα μειώσει την ζωή του συμπιεστή  και θα επηρεάσει την ψυκτική απόδοση.

  1. Μετά την αποκατάσταση του συμπιεστή Μετακινώντας το ψυκτικό , κάποια ποσότητα λαδιού του συμπιεστή θα αναμειχθεί με το ψυκτικό  και θα αφαιρεθεί από την ψυκτική κυκλοφορία μαζί με το ψυκτικό. Είναι σημαντικό, το λάδι αυτό να στραγγιστεί κατά  την επισκευή του A/C και  η ποσότητα του να μετρηθεί με ακρίβεια
  2. Μετά την αφαίρεση του παλιού συμπιεστή: Στραγγίζετε το λάδι από τον συμπιεστή και μετράτε την ποσότητα. Ελέγχετε τον οδηγό εγκατάστασης του συμπιεστή για την κατάλληλη διαδικασία στραγγίσματος του λαδιού.

Χρήσιμα tips εγκατάστασης:

  • Οι γνήσιοι συμπιεστές της DENSO οι οποίοι ‘έρχονται’ με την σωστή ποσότητα λαδιού μπορούν να τοποθετηθούν αμέσως. Γυρνάτε τον συμπιεστή συστηματικά χειροκίνητα και το λάδι θα διανεμηθεί ομοιόμορφα. Αυτό θα αποτρέψει την φθορά όταν ο συμπιεστής θα αρχίσει να κινείται.

Διατηρώντας το 40% της παγκόσμιας αγοράς στους γνήσιους (ΟΕΜ) Α/C Συμπιεστές η DENSO  είναι ο ηγέτης της αγοράς.

Πηγή:http://www.denso-am.eu/media/corporate-news/2016/june-newsletter-compressor-oil-all-you-need-to-know/