Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο της εταιρείας μας ΝΤΙΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τη R.BOSCH Ελλάδος και εισηγητή τον κύριο Τσαντάκη Γιάννη.
Μετά από δύο δύσκολα χρόνια covid-19 , καταφέραμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα και να επιστρέψουμε στον κύκλο των σεμιναρίων με στόχο να παρέχουμε πληροφορίες & γνώση  για τις νέες τεχνολογίες.
Θέμα του σεμιναρίου ήταν: η Παροχή γνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα της Bosch. για την λειτουργία συστημάτων 48V καθώς και των επιμέρους εξαρτημάτων.
Πιο συγκεκριμένα–>

  • Οδηγίες ασφαλείας για εργασίες σε συστήματα 48V.
  • Επισκόπηση διαφορετικών εφαρμογών συστημάτων 48V.
  • Δομή και λειτουργία των εξαρτημάτων των 48V συστημάτων.
  • Συστήματα 48V – Πως λειτουργούν.
  • Διαδικασίες διάγνωσης οχημάτων με συστήματα 48V

    Επιφυλασσόμαστε για τον νέο κύκλο σεμιναρίων.